FAQ (veel gestelde vragen)

Mijn piano wordt niet zo vaak bespeeld. Loont het dan wel de moeite om hem jaarlijks te laten stemmen?

Elke piano ontstemt na verloop van tijd. De totale druk die uitgeoefend wordt door de gespannen snaren bedraagt +/- 17000 kilogram voor een gemiddelde buffetpiano tot meer dan 20000 kilogram voor een vleugel. De gespannen snaren hebben de natuurlijke neiging om terug te keren naar hun oorspronkelijke toestand, ontspannen dus, waardoor de toonhoogte onvermijdelijk zal dalen na enige tijd. Bovendien worden de meeste tonen gevormd door een samenklank (unisono) van twee of drie snaren. Het minste verschil in spanning tussen die twee of drie snaren leidt onmiddellijk tot een onzuivere toon. Als men dit cumuleert met verschillen in luchtvochtigheid en temperatuur (waarbij het hout uitzet en krimpt), dan begrijpt u dat het normaal is dat een piano ontstemt. Te lang wachten met een stembeurt kan tot gevolg hebben dat één stembeurt niet meer volstaat om het instrument weer op toon te krijgen en dat de stemmer meermaals moet langskomen. Regelmatig (minstens jaarlijks) uw piano laten stemmen is dus aanbevolen.

Hoe lang duurt een stembeurt?

Een stembeurt voor een moderne piano (+/- na 1950) duurt meestal één tot anderhalf uur. Alles hangt af van de toestand waarin uw instrument zich bevindt. Oudere en historische instrumenten zijn vaak moeilijker te (s)temmen en dan is een bijkomend halfuurtje vaak nodig.

Hoe lang wacht ik na een verhuizing voor ik mijn piano laat stemmen?

Wanneer de piano voor langere tijd in een andere omgeving wordt geplaatst is het raadzaam om het instrument enkele weken tijd te geven om te acclimatiseren. Opnieuw heeft dit alles te maken met verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. Na drie tot vier weken is uw piano klaar om gestemd te worden.

Wat is de beste plaats voor mijn piano?

U begrijpt dat er zo veel mogelijk moet vermeden worden om de piano/vleugel bloot te stellen aan verschillen in temperatuur. Daarom is het aangeraden om uw instrument zo ver mogelijk verwijderd te houden van verwarmingselementen en ramen met direct zonlicht. Rechte piano’s worden bijna altijd tegen een muur geplaatst. Kies indien mogelijk voor een binnenmuur in plaats van een buitenmuur en probeer plaatsen met veel tocht te vermijden.
Een veel voorkomend probleem dezer dagen is dat uw piano/vleugel zich bevindt in een ruimte met vloerverwarming. Vloerverwarming kunnen we misschien wel bestempelen als de vijand nummer één van de piano. Een piano/vleugel bevat immers talloze houten onderdelen. De rechtstreekse warmte en bijgevolg uitdroging die vloerverwarming met zich meebrengt kan ernstige schade toebrengen aan het instrument, zodanig dat naast mechanische schade (vastzittende hamers bv.) zelfs de zangbodem, het echte hart van de piano, kan barsten. Gelukkig bestaan er middelen om de nefaste effecten van vloerverwarming op te vangen en om ervoor te zorgen dat uw piano veilig kan blijven staan. Graag geef ik u hierover meer advies!

Moet ik thuisblijven wanneer de stemmer er is?

Dat is absoluut niet nodig. Eenmaal ik aan het werk ben kan u gerust uw woning verlaten, zelfs voor langere tijd. Na het stemmen zet ik alles weer netjes op zijn plaats en verlaat ik de woning.

Kan ik een ‘silent piano device’ installeren op mijn piano/vleugel en wat zijn de voordelen hiervan?

Dit kan in de meeste moderne piano’s (+/- na 1950). Meestal staat de piano/vleugel in de woonkamer. Dit maakt het soms moeilijk voor de pianist(e) om te kunnen spelen wanneer hij/zij dat wenst. Denk maar aan de avonden wanneer er ook televisie gekeken wordt. Met de silent device kan u spelen zonder de anderen te storen. Een combinatie van mechanische en elektronische componenten zal er voor zorgen dat de hamers de snaren niet meer raken maar dat u toch via een koptelefoon de oorspronkelijke klank van de piano zal horen, inclusief nuances. Belangrijk hierbij is dat het gevoel voor het klavier (de ‘touché’) nagenoeg hetzelfde blijft.

Wat verwacht de stemmer van mij?

Een piano stemmen vraagt veel concentratie en het gehoor speelt een doorslaggevende rol. Daarom is een zekere mate van stilte een absolute must. Luide gesprekken, een radio, een stofzuiger of een meehuilende hond, hoe lief en schattig deze laatste ook mag zijn, kunnen het werk erg bemoeilijken of zelfs quasi onmogelijk maken. Daarom wil ik met aandrang vragen hier rekening mee te houden. Ook voldoende licht is meegenomen. En verder…een kopje koffie zal ik nooit afslaan…

Diensten

pianostemmer

Stemmen

Lees verder
Piano herstellingen

Herstellingen

Lees verder
Piano advies

Advies

Lees verder