Herstellingen

Het komt vaak voor dat er hier en daar kleine herstellingen of ‘réglages’ (afstellingen) moeten gebeuren. Denk maar aan het rechtzetten van de hamers, het vervangen van gebroken treklintjes, het afregelen van de pedalen, het vervangen van gebroken snaren, het smeren van bepaalde delen van het mechanisch gedeelte, enz… Dit kan in overleg met de klant meestal ter plaatste gebeuren. Prijzen van dergelijke ingrepen worden steeds op voorhand afgesproken, geen onaangename verrassingen dus.


Indien meer diepgaande mechanische ingrepen nodig zijn, zal bijna steeds het mechaniek meegenomen moeten worden om in het atelier hersteld en/of volledig afgeregeld te worden. Het spreekt voor zich dat u ook hiervan een bestek krijgt.


Tenslotte kan het gebeuren dat een volledige restauratie van het instrument zich opdringt. Vermits dit een vrij kostelijke onderneming is, komen hiervoor alleen instrumenten in aanmerking die van substantiële geldelijke of van uitzonderlijke emotionele of historische waarde zijn.

 

Diensten

pianostemmer

Stemmen

Lees verder
Piano herstellingen

Herstellingen

Lees verder
Piano advies

Advies

Lees verder