Stemmen

Een piano of vleugel heeft regelmatig onderhoud nodig. Verschillen in luchtvochtigheid (vooral zomer/winter), temperatuurschommelingen en ook louter het bespelen van uw instrument maken dat het ontstemt. Een jaarlijkse, en voor intensief gebruikte instrumenten zelfs halfjaarlijkse stembeurt is dan ook een absolute vereiste. Het komt niet alleen uw instrument ten goede maar ook uw oren en uw natuurlijk gevoel voor harmonie, om het nog niet te hebben over de muziek zelf…

Bij iedere stembeurt hoort een snelle controle van de algemene en mechanische staat van uw instrument. Indien er problemen zijn, kan in onderling overleg beslist worden wat er verder best gebeurt.

De prijs voor een standaard stembeurt bedraagt €110. Voor een rechte piano met bovendempers (oude mechaniek) of een moeilijk te stemmen historische piano bedraagt de prijs €120.

Na het stemmen kan de piano of vleugel ook geïntoneerd worden. Intoneren is ingrijpen in de klankkleur van de toon. Zo kan men een hard klinkend instrument zachter van toon maken of andersom. Ook storende verschillen in klankkleur tussen sommige noten kunnen op deze manier verholpen worden. Kleine intonatiewerken (enkele noten) horen in principe bij een stembeurt. Voor een grondige intonatie wordt een meerprijs gevraagd.

Diensten

pianostemmer

Stemmen

Lees verder
Piano herstellingen

Herstellingen

Lees verder
Piano advies

Advies

Lees verder